translationkyrgyzstan.kg

Бактылуу тропиктер

06:55, 28 Января 2015

Бактылуу тропиктер

30-декабрдан баштап Бишкектеги спорт сарайында көпөлөктөрдүнңкөргөзмө ачылды. Борбордун тургундары жана коноктору аны 9- февралга чейин көрүп кетишсе болот. 

Мурманскиден Ереванга чейин, дегеле бүт мурдагыөлкөлөрүндөкөптөнкүткөнкөргөзмө

Көпөлөктөр- сүйүүнүн, бакыттын жана бакыбатуулуктун белгиси. Аларды карап турсаң, убакыт бир ордунда токтоп калгандай сезилип, таштардын арасында тиричилик ачык, түстүү өңдөргө бөлөнүп, жашоо керемет экенин түшүнө баштайсың. 

Бул кооздук- назик, укмуштуудай көпөлөктөр Бишкекке биринчи жолу келишкен жок. Анткен менен, бул жолу экспозиция жаңыртылган. Көпөлөктөрдун жаңытүрлөрүнкөрүүгөкөрүүчүлөргөмүмкүнчүлүктөр

шаң кошуүчүнкөрсөтүүнүсөзссүзкөргөзмөгөүчүн албетте кошумча каражат керектелди, алар заманбап жабдуулардан баштап, салттуу деп эсептелген -атайын кийимдер жана  түркүн-түстүү кооздуктарга жумшалды. Мунун баары заманбап шаарга конокко келген көпөлөктөркөрсөтүүжаңыкөпөлөктөрдун мекенинде сапарда болуу, жер планетасынын балким биз бул жашоодо бара албай турган бурчтарын да сезүүсүнөмүмкүнчүлүкүү» -деген ойдо уюштуруучулар. 

Коноктор тамак берүүкөзкөпөлөктөрдүнкүбө боло

Жума сайын уюштуруучулар 300-400 жаңы жибек көпөлөктөрүйүнкөрүпңкөзөзүңөрүчүн ачылышжасасаңаркөпөлөктөр өтө аз жашайткурт-кумурскаларөлүп,Кереметкөргөзмөжаңыртылыпиш-чарасоңундакөпөлөктү алакетүүгөкөпөлөктөрөлтүрүлгөнөтө аз жашагандыктан эстелик сувенирлердин каатчылыгы деле болгон жок.

Көргөзмөдө атайын бир калыптагы аба сакталган, анткени нымдуулук жана башка шарттар көпөлөктөрдун узагыраак жашашына керек. Көргөзмөдөгү түрлөрдүн географиясы өтө эле кеңири: Филиппин, Бирма, Малайзия, Түндүк жана Латын Америкасы, Африка, Мадагаскар...

«Румянцевдин жел кайыгы » -келишимдүүлүктүн үлгүсү. Бул тропикалык жел  айдагыч граф Николай Петрович Румянцевдин ысымынан коюлган. Ал  экспедициянын уюштуруучу катары, капитан Коцебдин коштоосунда  « Рюрик » кемеси менен кетип бара жатканда капыстан алгачкы көпөлөкту кармап алышкан. 

Ургаачысынын алдыңкы канаттары күмүш-боз түстө: арткы канаттары күңүрт көк-боз түскө боелгон. Ургаачы менен эркектери айырмаланып турат. Эркектериники бир эле түскө бөлөнгөн, ал эми ургаачыларыныкы түрдүү: кээ бирлери жоон кызыл байлагычтары менен болсо, айрымдарынын алдыңкы канаттарында кызыл тактарды байкоого болот. Бул көпөлөктөрдун  ылдыйкы канаттары, душмандарды эскертүү ирээтинде дайым ачык түстө болот. Бул өзгөчөлүгү көпөлөккө күтүүсүз кол салуудан коргойт. 

Баардык эле көпөлөктөр ушундай таасирдүү алдамчы эмес.  Кара түс тартылгандай ак-кара түстөгү «Күрүч кагаз » -көргөзмөнүн белдүү экспонаты. Бул кереметтин канаттарынын күүлөнүшү 12-14 сантиметр, жердиги Кытай тараптан жана ал жакта сүйүү менен туруктуулуктун белгиси катары эсептелет. Башкалардан айырмаланып, жанындагы өнөктөшүн алмаштырбайт. Көзүңдү албай бир нече саат аларды карап эле отурсаң болот. Бирок бул керемет жандык уулуу, аны курт-кумурскалар жебейт. 

« Чабалекейдин куйругу » - көпөлөгүнүн канаттарынын күүлөнгөнү 13-15 сантиметр. Бул жандыктын өңү укмуштуудай « ретро » стилинде жана канаттары суунун тамчысындай. « Чабалекейдин куйругу» -узак жашоочу. Жашоо мөөнөтү 3 жумага чейин жетет. 

Кнүлдкөпөлөктүн ургаачысынын канатынын керилиши 28 сантиметрге чейин жетет. Салмагы 25 грамм. Бир гана Жаңытүштүк

Айгүл Токобаева 

Фото Вячеслава Оселедко

© Новые лица, 2014–2022